Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Openingstijden.

Opvang na schooltijd:

Maandag 15.15 tot 17.15  korte dag
Dinsdag 15.15 tot 17.15  korte dag
Woensdag 13.00 tot 17:15 lange dag
Donderdag 15.15 tot 17.15  korte dag
Vrijdag 15.15 tot 17.15  korte dag

Opvang tijdens schoolvakanties:
In de schoolvakanties is er van maandag t/m vrijdag opvang van 9:00 ’s ochtends tot 17:15 ’s avonds. Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind zelf naar de opvang brengen en/of halen wordt verzocht hun kind niet veel later te brengen of eerder te halen, i.v.m. de rust in de groep.

Kinso is het gehele jaar geopend, m.u.v. enkele erkende zon- en feestdagen, zoals carnavalsmaandag en dinsdag, Paasmaandag, Koninginnedag, 5 mei Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, vrijdag na Hemelvaart, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en nieuwjaarsdag, de laatste week van de zomervakantie.