Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Openingstijden.

Opvang na schooltijd:

Maandag 15.00 tot 18.00  korte dag
Dinsdag 15.00 tot 18.00  korte dag
Woensdag 13.00 tot 18.00 lange dag
Donderdag 15.00 tot 18.00  korte dag
Vrijdag 15.00 tot 18.00  korte dag

Opvang tijdens schoolvakanties:
In de schoolvakanties is er van maandag t/m vrijdag opvang van 8.15 ’s ochtends tot 18.00 ’s avonds. Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind zelf naar de opvang brengen en/of halen wordt verzocht hun kind niet veel later te brengen of eerder te halen, i.v.m. de rust in de groep.

Kinso is het gehele jaar geopend, m.u.v. enkele erkende zon- en feestdagen, zoals carnavalsmaandag en dinsdag, Paasmaandag, Koninginnedag, 5 mei Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, vrijdag na Hemelvaart, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en nieuwjaarsdag, de laatste week van de zomervakantie.