Kinso biedt opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties

Kinso is het gehele jaar geopend, m.u.v. enkele erkende zon- en feestdagen.
lees meer

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Kosten.

De kosten voor de buitenschoolse opvang worden betaald via de gemeente of met AWBZ-gelden (PGB). Hiervoor is een CIZ-indicatie noodzakelijk. 

Kinso kan ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen met de aanvraag.

De kosten voor de opvang worden jaarlijks bepaald en bekendgemaakt.

Uitstapjes waar kosten aan verbonden zijn, worden apart in rekening gebracht. Ouders/verzorgers worden hier van tevoren op de hoogte gebracht.