Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Nieuws.

Kinso start met dagbesteding

Kinso is gestart met dagbesteding

De dagbesteding is voor jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking met autisme of autistische kenmerken, aangeboden volgens de TEACHH (staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”). De dagbesteding is afgestemd op de individuele behoeften van een persoon. Dit houdt onder meer in dat er een flexibel dagbesteding aanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van mensen met autisme. Gezocht wordt naar activiteiten die bijvoorbeeld iemand prikkelen, stimuleren, activeren, rust geven, uitdagen en de zelfredzaamheid bevorderen. In de begeleiding wordt rekening gehouden met de beperkingen en de behoeften, zoals extra verzorging, veiligheid en structuur.

Openingstijden; maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

De locatie is aan de Mijnzetellaan 2, 6412 EN HEERLEN

Voor meer informatie telefoonnummer: 045-5743708