Foto

Klachtenregeling

Bij Kinso doen onze medewerkers hun uiterste best om professionele zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat deze zorg niet naar wens verloopt. Wij staan dan ook open voor suggesties en opmerkingen en hopen samen met u tot een oplossing te komen. Lukt het niet om het probleem of de klacht op te lossen, dan kan de cliënt of de ouder/vertegenwoordiger een formele klacht indienen.

Het indienen van een klacht kan bij Klachtportaal Zorg door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl