Welkom bij Kinso.

Kwaliteit in Speciale Opvang

Kinso staat voor
Kwaliteit in Speciale Opvang
en is een professionele organisatie in Parkstad.

De buitenschoolse opvang is bestemd voor alle kinderen in het speciaal onderwijs (REC-3), op tijden dat zij niet naar school gaan. Er is opvang na schooltijd en tijdens vakanties.
De dagbesteding is bestemd voor jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking met autisme of autistische kenmerken.
Beide worden aangeboden volgens de TEACCH (staat voor "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Childeren")
lees meer

Begeleiding

De kinderen worden begeleid door professionele beroepskrachten die beschikken over de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO is opgenomen. Zij begeleiden het kind op een pedagogische wijze.
lees meer

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Contact

Kinso biedt buitenschoolse opvang binnen het gebouw Flexiforum aan de Spekhofstraat 15 te Kerkrade. De dagbesteding is aan de Mijnzetellaan 2 te Heerlen.
lees meer