Foto

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Kinso biedt opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties

Kinso is het gehele jaar geopend, m.u.v. enkele erkende zon- en feestdagen.
lees meer

Info.

De buitenschoolse opvang van Kinso is bestemd voor alle kinderen in het speciaal onderwijs (REC-3), op tijden dat zij niet naar school gaan. Er is opvang na schooltijd en tijdens vakanties. Hiervoor zijn er eigen ruimten binnen het gebouw Flexiforum aan de Spekhofstraat 15, te Kerkrade.. 

Kinderen die een andere REC-3 school bezoeken in Zuid-Limburg kunnen ook gebruik maken van de locatie Flexiforum in Kerkrade. Er is op deze locatie voldoende parkeergelegenheid voor ouders aanwezig. Het pand heeft niet direct toegang tot de straat. Men moet eerst door een poort alvorens men het pand kan betreden.

Kinso is door het ministerie van VWS toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De toelating is beoordeeld op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI) Toelating Zorginstellingen is een onderdeel van het CIBG een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport.