Kinso biedt opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties

Kinso is het gehele jaar geopend, m.u.v. enkele erkende zon- en feestdagen.
lees meer

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Doelstelling.

Wij gaan er als organisatie vanuit dat we samen met de ouders er verantwoordelijk voor zijn dat ieder kind zichzelf kan ontwikkelen en dat hij of zij dit doet op zijn eigen unieke manier op basis van aanleg en temperament. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen onder begeleiding en op een ontspannen wijze hun toekomstmogelijkheden en –perspectieven te ontdekken en sociale contacten aan te gaan, zowel met andere kinderen als met volwassenen.

Wij hebben samen met de ouders en de school de taak kinderen de gelegenheid te geven, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, hun nieuwsgierigheid te bevredigen en te prikkelen. De omgeving moet tegemoet komen aan de behoefte om ervaringen op te doen en de ouders en de pedagogisch medewerkers hebben de taak en de plicht de kinderen daarin te stimuleren.

Bij Buitenschoolse opvang Kinso staan drie kernwaarden centraal;

  1. Sfeer: de buitenschoolse opvang moet een plezierige uitstraling hebben naar de buitenwereld toe. Wij moeten er als het ware voor zorgen dat de kinderen zich in een tweede thuis bevinden. Het ondernemen van diverse leuke en creatieve activiteiten dragen hierbij een steentje bij.
  2. Vertrouwen: deze  kinderen zijn door hun handicap beperkt en zijn daardoor een kwetsbare doelgroep, waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het creëren van vertrouwen is niet zomaar gedaan. Het veelvuldig aangaan van persoonlijke gesprekken met de ouders moet ervoor zorgen dat er een vertrouwensband ontstaat.
  3. Veiligheid: naast vertrouwen, is veiligheid ook belangrijk. Er zullen nooit activiteiten worden ondernomen die gevaarlijk zijn! De ouders moeten met een gerust hart hun kinderen bij ons kunnen achterlaten, zonder dat ze continu denken of hun kind bij ons wel in goede handen is.

Daarnaast staat de algehele kwaliteit van onze dienstverlening voorop. Het realiseren van kleinschalige groepen draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Een goed contact met de ouders is onontbeerlijk.
Bij aanvang van de opvang vindt er een intake-gesprek plaats waarna er een zorgplan wordt gemaakt. Het zorgplan is een persoonlijk geschreven plan, waar afspraken zijn gemaakt in een persoonlijk gesprek met kind en/of ouders/verzorgers. 

Jaarlijks zal het zorgplan worden geëvalueerd. Wanneer er tussentijds veranderingen zijn en/of wensen zijn dan zal het zorgplan worden aangepast en op de vraag worden ingespeeld. Het zorgplan is een onderdeel van het pedagogisch beleidsplan. 

Dagelijkse informatie wordt uitgewisseld via een heen-en-weer schriftje.

Indien gewenst kunnen ouders of pedagogisch medewerkers telefonisch contact opnemen. 

Al deze informatie stelt de leiding in staat het kind goed te begeleiden en verzorgen.