Kinso biedt opvang na schooltijd en tijdens schoolvakanties

Kinso is het gehele jaar geopend, m.u.v. enkele erkende zon- en feestdagen.
lees meer

Meer informatie?

Neem contact met ons op via:

T 045-574 3708
E info@kinso.nl
lees meer

Doelgroep.

Er zijn verschillende groepen. 
Bij de samenstelling van deze groepen wordt rekening gehouden met de problematieken van de kinderen en de leeftijd. Een ASS groep zal uit maximaal zes kinderen bestaan. Andere groepen uit maximaal  tien kinderen. Bij elke groep zijn altijd twee begeleiders aanwezig.

Kinderen van verschillende leeftijden leren van elkaar (sociale vaardigheden) door met elkaar te spelen en voor elkaar te zorgen.
Individuele- en groepsactiviteiten worden afgewisseld. Op verzoek is één op één begeleiding ook mogelijk. Er is voldoende en verantwoord spelmateriaal, zowel binnen als buiten.

De buitenschoolse opvang is een vertrouwde plaats waar kinderen van 4 jaar tot en met het einde van de schoolleeftijd na school en gedurende de schoolvakanties worden opgevangen. Wij bieden kinderen in hun vrije tijd een pedagogisch verantwoorde opvang waarbij aandacht wordt besteed aan zowel groepsproces als aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van het kind. Er worden in elk geval de volgende activiteiten aangeboden:

  • Motorische activiteiten
  • Cognitieve activiteiten 
  • Vrije tijd activiteiten
  • Sociaal-emotionele activiteiten


Met de buitenschoolse opvang proberen wij een verlengstuk van thuis te zijn, in een gezellige sfeer kunnen kinderen doen waar ze op dat moment zin in hebben. Naast gelegenheid om te spelen en te knutselen, is het ook mogelijk om  rustig een boek te lezen, voorgelezen te worden of gewoon lekker uit te rusten. Natuurlijk is er ook gelegenheid om veilig buiten te spelen. In het geval van slecht weer, gaan wij met de kinderen naar het gymlokaal, waar zij toch even hun energie kwijt kunnen. Aan het eind van de middag kunnen de kinderen eventueel televisie of video kijken. Ruimte krijgen betekent echter niet aan je lot overgelaten worden. Kinderen krijgen aandacht en warmte en kunnen hun verhaal van de dag kwijt. Voor iedere leeftijd is er aangepast materiaal aanwezig.

Naast de activiteiten die tijdens de opvang in het gebouw plaatsvinden, kunnen er ook activiteiten zijn die zich buiten het gebouw afspelen. Tot die activiteiten behoren o.a.; een wandeling, naar de speeltuin etc., alles op loopafstand. Uitstapjes die niet op loopafstand zijn, worden meegedeeld aan de ouders.

De kinderen worden begeleid door professionele beroepskrachten die beschikken over de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO is opgenomen. Zij begeleiden het kind op een pedagogische wijze.